Site-ul nostru utilizează cookie-uri care sunt esențiale pentru funcționarea de bază. Puteți activa cookie-urile în stil de marketing pentru un grad mai mare de funcționalitate, acceptând https://www.armymagazin.ro/vasarlasi_feltetelek_5
Produse Meniu
+40373781728

Termeni si conditii

TERMENII ȘI CONDIȚIILE GENERALE (GTC)

https://www.armymagazin.ro/

in vigoare din 2018-04-27

 

Preambul

Bine ați venit pe pagina noastră de start! Vă mulțumim pentru interesul dumneavoastră!

Vă rugăm să citiți cu atenție acest document înainte de finalizarea comenzii, deoarece trebuie să acceptați termenii acestui GTC pentru a finaliza comanda dvs..

Dacă aveți întrebări referitoare la acești Termeni și condiții, utilizarea site-ului web, produsele, cursul achiziției sau dacă doriți să discutați cu cineva în legătura cu o solicitare specifică, vă rugăm să contactați personalul nostru, la datele de contact date!

Editorial:datele furnizorului de servicii (vânzător, entitate)

Nume: Întreprinzător privat Sándor Tóth

Sediul central: 3136 Etes, Arany János út 16.

Adresa poștală: 3136 Etes, Arany János út 16.

Registrul economic: numărul GKM: C / 002234/2003 (înregistrată de Ministerul Economiei și Finanțelor)

Număr de înregistrare: EV-427606

Numărul fiscal: 63527263-2-32

Reprezentant: Sándor Tóth

Telefon: +36204316610

E-mail: info@armymagazin.ro

Site web: https://www.armymagazin.ro/

Numărul contului bancar: 11741000-29902743

Datele unui furnizor rezident

Nume: ShopRenter.hu Kft.

Sediul central: 4028 Debrecen, Kassai út 129.

Contact: + 36-1 / 234-5012, info@shoprenter.hu

Concept

Părțile: Furnizorul și cumpărătorul

Cumpărător: orice persoană fizică sau persoană juridică care îndeplinind formalităţile şi condiţiile de înscriere, emite o Comandă de cumpărare prin intermediul paginii

Comandă: Comandă lansată de Cumpărător şi confirmată de către Vânzător.

Site web: https://www.armymagazin.ro/ care este considerat un mijloc de comunicare la distanță

Contract: Contractul de vânzare și de cumpărare între vânzător și cumpărător prin intermediul site-ului web și al e-mailului

Dispozitiv de comunicare de la distanță: este un instrument care poate fi folosit pentru a face o înțelegere în absența părților, în vederea încheierii unui contract.
Astfel de instrumente includ în special formularul destinatar sau ne-adresat, scrisoarea standard, anunțul publicat în comunicatul de presă, formularul de comandă, catalogul, telefonul, faxul și dispozitivul de acces la Internet.

Contract de încetare a contractului: un contract de consum încheiat fără prezența fizică simultană a părților în sistemul de teleshopping pentru furnizarea unui produs sau serviciu contractual în așa fel încât, pentru a încheia contractul, părțile contractante să utilizeze numai mijloace de comunicare la distanță între părți

Produs: orice proprietate mobilă comercială plasată pe Site și vândută pe site-ul Web, care face obiectul Contractului

Vânzător: o persoană angajată în profesia sa, în activități independente sau în afaceri

Cumpărător: persoana care face obiectul contractului prin intermediul site-ului

Garanție: Pentru contractele încheiate între consumator și întreprindere (în continuare: contract de consum) în conformitate cu Codul civil,
a) garanția contractată de către întreprindere în mod automat pentru executarea contractului în mod corespunzător în afara obligației sale legale sau în lipsa acestuia;
b) garanția legală

Legislație relevantă

În special, tratatul se aplică:

1997 CLV. Legea privind protecția consumatorilor;

2001 CVIII. legea privind anumite aspecte ale serviciilor de comerț electronic și ale serviciilor societății informaționale;

2001 CVIII. legea privind anumite aspecte ale serviciilor de comerț electronic și ale serviciilor societăților comerciale;

Actul V din 2013 privind Codul Civil (PTK);

151/2003. (IX.22) privind garanția obligatorie pentru anumite bunuri de consum;

Decretul guvernului 45/2014 (II.26) privind normele detaliate privind contractele încheiate între consumatori și întreprinderi;

19/2014. (IV.29.) NGM Regulamentul privind normele de aplicare a procedurilor pentru gestionarea cererilor de garanție pentru bunurile vândute în baza unui contract de consum

Domeniul de aplicare, acceptarea și modificarea GTC

Conținutul contractului dintre noi, în plus față de prevederile legislației obligatorii relevante, este guvernat de prezentele Termeni și condiții generale (în continuare: Termenii și condițiile generale) și alte informații de pe site. Prin urmare, această GTC conține drepturile și obligațiile dvs., condițiile de încheiere a contractului, termenele de finalizare, termenele de livrare și plată, regulile răspunderii și condițiile de exercitare a dreptului de retragere.

Trebuie să cunoașteți prevederile acestui GTC înainte de a finaliza comanda. Prin achiziționarea prin intermediul magazinului nostru sunteți de acord cu termenii acestui GTC, făcând parte integral din contractul dintre dvs. și Vânzător.

Dispozițiile prezentei GTC pot fi modificate de către Vânzător în conformitate cu legile relevante. Citiți prevederile GTC înainte de fiecare achiziție. Orice modificare a Termenilor și condițiilor generale va fi valabilă de la data publicării site-ului Web. Orice modificări efectuate nu afectează contractele încheiate deja (ordine confirmate).

Limba contractului, forma contractului

Limba contractelor acoperite de acest GTC este limba română.

Contractele care fac obiectul prezentei GTC nu se califică drept contract scris, acestea nu sunt înregistrate de Vânzător.

Prețurile

Prețurile sunt în RON și includ TVA 19%. Prețurile sunt orientative și ne rezervăm dreptul de a le modifica.

Plângeri și opțiuni de aplicare

Consumatorul poate prezenta obiecții cu privire la activitățile Produsului sau ale Vânzătorului la următoarele detalii de contact:

·Telefon: +36204316610

·Adresă Internet: https://www. armymagazin.ro/
 

·E-mail: info@ armymagazin.ro

 

Consumatorul își poate comunica plângerea în scris sau oral, activitate sau omisiune legată direct sau indirect de vânzarea bunurilor către consumatori de către întreprindere sau de persoana care acționează în interesul întreprinderii.

Plângerea verbală trebuie investigată imediat și, după caz, remediată. Dacă consumatorul nu este de acord cu tratarea plângerii, sau investigarea imediată a reclamației este imposibilă, vânzătorul trebuie să înregistreze imediat reclamația și poziția sa și să trimită o copie a acesteia consumatorului, în cazul unei plângeri verbale. În cazul unei plângeri scrise sau telefonice, sau alte servicii de comunicații electronice, consumatorului îi este trimis în termen de 30 de zile, în conformitate cu specificațiile legale, răspunsul la reclamația scrisă. În caz contrar, este obligat să acționeze în ceea ce privește plângerea scrisă, după cum urmează. Plângerile scrise trebuie să fie făcute în termen de treizeci (30) de zile de la primirea notificării scrise, în cazul în care actul juridic direct al Uniunii Europene nu prevede altfel. Termenele pot fi stabilite prin lege. Poziția companiei de respingere a plângerii trebuie adusă la cunoștința clientului prin explicație motivată, prin telefon sau utilizând un serviciu de comunicații electronice, plângere trebuie să aibă un număr unic de identificare.

Înregistrarea plângerii trebuie să includă următoarele:

1. numele, adresa,
2. locul, ora, modul de depunere a reclamației,
3. o descriere detaliată a reclamației consumatorului, a documentelor prezentate de consumator, documente și alte dovezi,
4. declarația privind poziția vânzătorului privind plângerea consumatorului,
dacă plângerea poate fi imediat investigată,
5. persoana care a înregistrat înregistrarea și - prin telefon sau prin alte comunicații electronice cu excepția unei plângeri verbale cu privire la utilizarea serviciului - semnătura consumatorului,
6. locul, timpul,
7. verbală prin telefon sau prin alt serviciu de comunicații electronice
În cazul unei plângeri scrise, numărul unic de identificare al reclamației.

Furnizorul trebuie să păstreze procesul-verbal și copia reclamației timp de cinci ani și să o prezinte autorităților de control, la cererea acestora.

Dacă plângerea este respinsă, Furnizorul trebuie să informeze Consumatorul în scris cu privire la aceasta. Informațiile includ autoritatea competentă de conciliere.  Informațiile sunt transmise prin telefon sau la o adresă de corespondență oferită de Consumator. Informațiile ar trebui să includă soluționarea unui litigiu privind consumatorii și procedură judiciară.

Dacă există un litigiu între consumator și furnizor, sunt deschise următoarele posibilități de aplicare pentru consumator: Plângerea către autoritățile de protecție a consumatorilor, în cazul în care drepturile consumatorului de consum sunt încălcate. După evaluarea plângerii, autoritatea decide asupra procedurii de protecție a consumatorului. Sarcina de protecție a consumatorului în primă instanță este efectuată de birourile regionale relevante, iar acestea sunt listate aici: http://jarasinfo.gov.hu/

Procedura judiciară. Clientul este îndreptățit să solicite contestația consumatorului în fața instanței în cadrul procedurilor civile, în temeiul Legii V din 2013 privind Codul civil, precum și CXXX din 2016 privind procedura civilă, în conformitate cu prevederile legii.

Rețineți că puteți depune o plângere împotriva furnizorului. În cazul în care plângerea consumatorului este respinsă, aveți dreptul să solicitați organismului de conciliere din locul de reședință: organismul de conciliere este obligat să inițieze procedurile organului de conciliere, astfel încât furnizorul să poată încerca imediat soluționarea litigiului. Procedura, pe baza solicitării consumatorului de a face acest lucru, este organismul competent de conciliere desemnat în solicitarea consumatorului în locul organismului competent.

Furnizorul este supus unei obligații de cooperare în cadrul procedurii organismului conciliator.

În acest context, există obligația de a transmite furnizorilor răspunsul la cererea organismului de conciliere, iar prezența în fața organului de conciliere ("asigurarea participării unei persoane autorizate să încheie o audiere") este înregistrată ca o obligație.

În cazul în care sediul central sau locul de desfășurare a activității furnizorului nu sunt înregistrate într-un județ guvernat de camera care exercită jurisdicția teritorială a organismului de conciliere, obligația de cooperare printr-un acord scris în conformitate cu cererea consumatorului.

În cazul încălcării acestei obligații de cooperare, autoritatea de protecție a consumatorilor are competența de a impune o amendă obligatorie în cazul unei modificări a legii ca urmare a comportamentului ilegal al întreprinderilor. Pe lângă Legea privind protecția consumatorilor, dispozițiile relevante ale Legii privind întreprinderile mici și mijlocii au fost modificate astfel încât impunerea de amenzi să nu poată fi exclusă pentru întreprinderile mici și mijlocii.

În cazul întreprinderilor mici și mijlocii, cuantumul amenzii poate varia. Prin introducerea unei amenzi obligatorii, legiuitorul intenționează să consolideze cooperarea cu organele de conciliere și să asigure participarea activă a întreprinderilor la procesul birocratic conciliator.

Organul de conciliere este responsabil pentru disputa consumatorilor în afara procedurilor judiciare. Sarcina organului de conciliere este de a încerca să stabilească o înțelegere între părți în vederea soluționării unui litigiu privind consumatorii și, în caz de ineficacitate, va decide asupra cazului pentru a asigura o aplicare simplă, rapidă, eficientă din punctul de vedere al costurilor a drepturilor consumatorilor. La cererea consumatorului sau a întreprinderii, organismul de conciliere consiliază cu privire la drepturile și obligațiile consumatorului.

Organismul de conciliere primește cererea consumatorului. Cererea trebuie formulată în scris președintelui organismului de conciliere: cerința poate fi îndeplinită prin scrisoare, telegraf, fax sau prin orice alt mijloc care să permită destinatarului să păstreze datele pe care le-a adresat pentru o perioadă , precum și afișarea datelor stocate în formă și conținut neschimbate.

Cererea trebuie să includă:
a. numele, adresa consumatorului,
b. numele, sediul sau locul de desfășurare a activității întreprinderii vizate de litigiul consumatorului,
c. în cazul în care consumatorul a solicitat un mandat în locul organismului competent de conciliere,
d. o scurtă descriere a poziției consumatorului, a faptelor fundamentale și dovezi,
e. declarația consumatorului direct implicat și dovada că întreprinderea în cauză a încercat să soluționeze litigiul
f. declarația consumatorului cu privire la procedura unui organism de arbitraj, soluția procedurii de mediere, depunerea unei cereri sau sau a unui ordin de plată,
h. semnătura consumatorului.

Cererea este însoțită de un document sau de o copie (extras) din care să rezulte respingerea reclamației, cu excepția cazului în care consumatorul prevede altfel dovezi scrise despre încercarea de conciliere.

În cazul în care consumatorul acționează prin intermediul unui agent autorizat, cererea trebuie să fie însoțită de o împuternicire.

Mai multe informații despre organismul de conciliere pot fi găsite aici: http://www.bekeltetes.hu

Pentru mai multe informații despre organismele competente: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Datele de contact ale fiecărui organism de conciliere competent la nivel regional:

Consiliul de conciliere al județului Baranya
Adresă: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36
Telefon: 06-72-507-154
Fax: 06-72-507-152
E-mail: abeck@pbkik.hu; mbonyar@pbkik.hu

Comitetul de conciliere al județului Bács-Kiskun
Adresa: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4a
Telefon: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523
Fax: 06-76-501-538
E-mail: beknöes@bacsbeknöes.hu; mariann.matyus@bkmkik.hu
Site-ul web: www.bacsbekeltetes.hu

Comitetul de conciliere al comisiei județene Békés
Adresa: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. A 5-
Telefon: 06-66-324-976
Fax: 06-66-324-976
E-mail: eva.toth@bmkik.hu

Organismul de conciliere al comisiei județene Borsod-Abaúj-Zemplén
Adresa: 3525 Miskolc, Szentpáli u. În primul rând
Telefon: 06-46-501-091; 06-46-501-870
Fax: 06-46-501-099
E-mail: kalna.zsuzsa@bokik.hu

Organul de conciliere din Budapesta
Adresa: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310th
Telefon: 06-1-488-2131
Fax: 06-1-488-2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Consiliul de conciliere al județului Csongrád
Adresa: 6721 Szeged, Paris krt. 8-12.
Număr de telefon: 06-62-554-250 / 118
Fax: 06-62-426-149
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Comitetul de conciliere al județului Fejér
Adresa: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsetatér 4-6.
Tel: 06-22-510-310
Fax: 06-22-510-312
E-mail: fmkik@fmkik.hu

Organismul de conciliere al județului Győr-Moson-Sopron
Adresa: 9021 Győr, Szent István út 10 / a.
Telefon: 06-96-520-217
Fax: 06-96-520-218
E-mail: admin@gmskik.hu

Comitetul de conciliere al județului Hajdú-Bihar
Adresa: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefon: 06-52-500-710
Fax: 06-52-500-720
E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu

 

Comitetul de conciliere al județului Heves County Body
Adresa: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Număr de telefon: 06-36-429-612
Fax: 06-36-323-615
E-mail: hkik@hkik.hu

 

Comitetul de conciliere Jász-Nagykun-Szolnok
Adresa: 5000 Szolnok, Parcul Verseghy 8. III. podea 305-306.
Telefon: 06-56-510-621, 06-20-373-2570
Fax: 06-56-510-628
E-mail: e-mail: beketnotestulet@jnszmkik.hu

Comitetul de conciliere al comitatului Komárom-Esztergom
Adresa: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefon: 06-34-513-027
Fax: 06-34-316-259
E-mail: silvi@kemkik.hu

 

Comitetul de conciliere al comisiei Nógrád
Adresa: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9 / A.
Telefon: 06-32-520-860
Fax: 06-32-520-862
E-mail: nkik@nkik.hu

 

Organul de conciliere al județului Pest
Adresa: 1055 Budapesta, Kossuth Lajos tér 6-8. III. podea 331.
Telefon: 06-1-269-0703
Fax: 06-1-474-7921
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

 

Comitetul de conciliere al comitetului judiciar Somogy
Adresa: 7400 Kaposvár, Anna u.6.
Telefon: 06-82-501-026
Fax: 06-82-501-046
E-mail: skik@skik.hu

 

Comitetul de conciliere al județului Szabolcs-Szatmár-Bereg
Adresa: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. În al doilea rând
Număr de telefon: 06-42-311-544
Fax: 06-42-311-750
E-mail: bekelteto@szabkam.hu

 

Organul de conciliere al județului Tolna
Adresă: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. etaj
Număr de telefon: 06-74-411-661
Fax: 06-74-411-456
E-mail: kamara@tmkik.hu

 

Organul de conciliere al județului Vas Corpul
Adresa: 9700 Szombathely, Piața Honvéd 2.
Număr de telefon: 06-94-312-356
Fax: 06-94-316-936
E-mail: vmkik@vmkik.hu

 

Comitetul de conciliere al județului Veszprém
Adresa: 8200 Veszprém, Piața Radnóti Etajul 1 116.
Telefon: 06-88-429-008
Fax: 06-88-412-150
E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu

Organul de conciliere al județului Zala
Adresa: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24
Telefon: 06-92-550-513
Fax: 06-92-550-525
E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

 

Platforma de soluționare online a disputelor

Comisia Europeană a creat un site web unde consumatorii se pot înregistra și, astfel, au posibilitatea de a soluționa litigii legate de achizițiile online prin completarea unei cereri de evitare a procedurilor judiciare. Astfel, consumatorii își pot exercita drepturile de la distanță.

Dacă doriți să depuneți o plângere cu un produs sau serviciu achiziționat pe Internet
și nu doriți să mergeți în instanță, puteți să o utilizați online instrumentul de soluționare a disputelor.

Pe portal, tu și comerciantul la care te-ai plâns poți alege în comun organismul de soluționare a litigiilor pentru a rezolva plângerea.

Platforma de soluționare online a litigiilor este disponibilă aici:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

Drepturile de autor

Conform Legii drepturilor de autor din 1999. LXXVI. Articolul (1) din Legea privind protecția drepturilor omului și a libertăților fundamentale (denumită în continuare "actul de aderare"), site-ul Web este considerat o lucrare protejată prin drepturi de autor, astfel încât toate părțile acesteia sunt protejate prin dreptul de autor. Conform Articolului 16 § aliniat 1, interzice orice utilizare neautorizată a soluțiilor grafice și software de pe site-ul web, utilizarea neautorizată a programelor de calculator sau orice altă aplicație care poate duce la modificarea site-ul sau orice parte a acestuia. Orice material de pe site-ul web, dar și baza sa de date, poate fi luat cu acordul scris al proprietarului drepturilor de autor numai prin referire la site-ul web și la sursă. Proprietar de drepturi: contractorul Sándor Tóth

Cod de conduită

Dacă un punct din GTC este incomplet sau ineficient, restul punctelor din contract vor rămâne în vigoare și se vor aplica în schimb dispozițiile aplicabile ale GTC.

Vânzătorul nu are un Cod de conduită pentru Legea privind practicile comerciale ilegale pentru clienți.

Exploatarea conținutului de date digitale, măsuri tehnice de protecție

Disponibilitatea serverelor care furnizează date pe site este de 99,9% pe an. Există o copie de rezervă periodică a întregului conținut de date, astfel încât dacă va interveni o problemă, originalul conținutului de date poate fi restabilit. Informațiile de pe site sunt MSSQL și MySQL stocate într-o bază de date. Datele sensibile sunt stocate cu criptare corectă, folosim suport hardware pentru procesorul de codificare.

 

Informații privind caracteristicile esențiale ale produselor

Pe site-ul web veți găsi caracteristicile esențiale ale produselor achiziționate. Informațiile de pe pagina produsului sunt ca un ghid! Imaginile, culorile nu corespund întotdeauna realității!

Îmbunătățirea erorilor de introducere a datelor - Răspunderea pentru acuratețea informațiilor furnizate

Puteți avea întotdeauna posibilitatea de a comanda, iar înainte de finalizarea comenzii puteți modifica datele pe care le introduceți (făcând clic pe butonul Pagina anterioara din browser se va deschide, astfel încât să puteți îmbunătăți datele pe care le-ați introdus odată ce ați trecut pe pagina următoare). Rețineți că este responsabilitatea dvs. să furnizați exact informațiile deoarece livrarea și factura sunt emise pe baza informațiilor pe care le furnizați. Dumneavoastră, prin introducerea incorectă a datelor, recunoașteți că Vânzătorul are dreptul la orice daune sau cheltuieli rezultate din datele inexacte. Vanzatorul exclude raspunderea pentru performanța bazată pe introducerea incorecta a datelor. Rețineți că adresa de e-mail greșită poate duce la o lipsă de confirmare a comenzii și poate fi blocat încheierea contractului.

Procedura pentru prețul defectuos

S-ar putea să fie - de ex. din cauza unei erori tehnice - un preț incorect este afișat pe site. În cazul unui preț eronat, nu putem accepta comanda (oferta dvs.) la un preț greșit și nu suntem obligați să vindem produsul la un preț incorect. În cazul unei licitații incorecte, nu se va încheia niciun contract între noi. Dacă licitați la un preț incorect, sistemul îl va recunoaște automat, însă aceasta nu constituie acceptarea ofertei. În cazul unei licitații (comenzi) la un preț incorect, vânzătorul vă atrage atenția asupra prețului potrivit și vă poate oferi un contract la un preț bun. Nu sunteți obligat să acceptați sau să încheiați un contract la prețul corect oferit de către Vânzător. În acest caz, nici un contract nu va fi încheiat între părți.

Utilizarea acestui site

Condiții de cumpărare

Selectați produsul
Clienții pot alege și comanda produse din magazin. Clientul poate face clic pe produsul selectat pentru a vedea descrierea completă. Dacă intenționați să cumpărați, veți plasa produsul pe care doriți să îl cumpărați apăsând butonul "Cumpărați acum" într-un coș virtual. Faceți clic pe butonul "Vizualizare" din Coșul de cumpărături pentru a găsi coșul de cumpărături și valoarea totală a facturii și a costului de expediere. Aici puteți verifica corectitudinea comenzii dvs., în special prețurile și cantitățile de care aveți nevoie, le puteți modifica sau îmbunătăți. Coșul calculează automat suma finală.

 

Trimiteți comanda dvs.
După ce verificați cantitatea de produse pe care le-ați plasat în coșul dvs., ați verificat și prețul, pur și simplu faceți clic pe Butonul "Casier". Aveți opțiunea să comandați ca și client înregistrat, cu autentificare parolă si utilizator, sau cumpărați fără înregistrare. Dacă ați mai achiziționat din magazinul nostru, introduceți e-mailul pe care l-ați furnizat în timpul înregistrării anterioare și parola. Dacă doriți să vă înregistrați ca un client nou, introduceți pentru achiziția dvs. datele solicitate stocate de sistem și la următoarea achiziție trebuie doar să te autentifici. Dacă nu vă înregistrați, introduceți adresa de facturare și adresa de livrare.
În pasul următor, selectați modul de transport adecvat (preluare personală sau serviciul de curierat sau MPL) și metodele de plată (numerar, card bancar, transfer bancar, Paypal). Dacă sunteți de acord cu conținutul comenzii, puteți trimite comanda, făcând clic pe butonul "Comandă", prin acceptarea condițiilor de vânzare.

Prețurile
Preturile produselor noastre sunt listate la momentul comenzii, pe site-ul magazinului web. Prețurile sunt brute, TVA este inclus, dar aceste prețuri nu conțin costul de expediere. Costul de expediere al produselor, se adugă înainte de a finaliza comanda. Dacă există o eroare în magazinul web la produse sau la prețuri, ne rezervăm dreptul de a face corecții. În acest caz, vă vom informa imediat după detectarea sau modificarea erorii. Cumpărătorul poate confirma apoi comanda încă o dată, sau aveți posibilitatea să vă retrageți din contract.

Prelucrarea comenzilor
Comenzile sunt procesate în termen de 24 de ore.

Posibilitatea de a îmbunătăți erorile de introducere a datelor
Aveți posibilitatea de a corecta erorile de introducere a datelor, înainte de a apăsa butonul "Comandă".

Confirmare
Pentru toate comenzile, vor fi trimise confirmări prin e-mail. După confirmarea comenzii, primiți un e-mail automat de primire a comenzii și (ulterior) una dintre datele de livrare preconizate. Dacă ați lăsat un număr de telefon, veți fi contactat de Serviciul Clienți.

Termeni de plată
Este posibilă plata prin numerar și card de credit!

Transport
Livrare la adresa dvs .:
Livrare se face prin serviciul de curierat . Veți primi un email de confirmare a comenzii si statusul procesării acesteia. Puteți verifica data de livrare.
Timp de livrare: de obicei 4-5 zile lucrătoare, altfel vă vom anunța (altfel vă vom anunța).
Taxe de expediere: Costul de expediere poate varia.

Retragerea de la livrare
Dacă magazinul web nu își îndeplinește obligațiile contractuale deoarece mărfurile specificate nu sunt disponibile sau serviciul comandat nu este disponibil, trebuie să informeze clientul despre acest lucru. Webshop-ul nu contractă minori. Clientul declară cu privire la acceptarea termenilor comerciali de vârstă.

Returul produsului
Produsul este returnat numai în ambalajul său inițial, în cantitate completă, calitate impecabilă. Nu se vor accepta retururi pachetele deteriorate!

Informații privind condițiile contractuale
Limba contractului este limba maghiară, contractul încheiat este scris și va avea date cu privire la reziliere.

Detalii furnizor de servicii:
Numele societății sau al titularului unic: întreprinzător privat Sándor Tóth
Sediul social sau adresa firmei: 3136 Etes, Arany J. u. 16
Numărul de înregistrare al companiei sau Numărul cardului individual de antreprenoriat: EV-427606
 

Contact: info@ armymagazin.ro
Date de contact ale furnizorului de servicii: + 3620-4316610
Numărul fiscal: 63527263-2-32
Autoritatea Eng. Nr .: GKM nr.: C / 002234/2003 (înregistrată de Ministerul Economiei și Finanțelor)

Limba contractului: limba română
Numele furnizorului de hosting: ShopRenter.hu Kft.
Adresa furnizorului de servicii de găzduire: 4028 Debrecen, Kassai út 129. III / 304.
E-mailul furnizorului de servicii de găzduire: info@shoprenter.hu
Site-ul furnizorului de servicii de găzduire este www.shoprenter.hu

Dreptul de retragere / garanția de returnare
Clientul se poate retrage din contract în termen de 14 zile calendaristice, fără motiv. Vă vom anunța intenția de a anula și de a schimba dimensiunea în scris prin e-mail. Clientul își poate exercita dreptul de retragere din ziua în care bunurile au fost preluate. Vânzătorul este obligat să restituie suma plătită de client fără întârziere, dar nu mai târziu de 14 zile de la retragere.

Clientul suportă costurile de returnare a mărfurilor din cauza exercitării dreptului de retragere. În plus, clienților nu li se vor percepe alte costuri. Cu toate acestea, vânzătorul poate solicita rambursarea prejudiciului rezultat din utilizarea abuzivă a bunurilor.
În cazul în care mărfurile returnate pe baza dreptului de retragere nu sunt impecabile, clientul este răspunzător pentru compensare în cazul în care deteriorarea, pierderea sau incapacitatea de a vinde bunurile au fost cauzate în mod deliberat sau din neglijență.

În cazul în care produsul este deschis în prezența persoanei care efectuează livrarea (livrare poștală, curierat), se dovedește a fi deteriorat și dauna a avut loc înainte de primirea bunurilor, produsul este returnat, anularea vânzării este imediată. Orice deteriorare sau lipsă de conținut trebuie să fie incluse în raportul dintre cedent și cesionar în timpul livrării corespondenței! Nu ne putem asuma responsabilitatea pentru lipsa conținutului sau deteriorarea!

Disponibilitatea organismului competent de conciliere:
Comitetul de conciliere al comisiei Nógrád
Adresa: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9 / a
Număr de telefon: (32) 520-860
Numărul de fax: (32) 520-862
Nume: Dr. Erik Pongó
Adresă e-mail: nkik@nkik.hu
Decretul guvernamental privind Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor 45/2014 privind exercitarea dreptului de retragere. (II. 26).

Clauza de proprietate
Bunurile livrate rămân proprietatea furnizorului până când prețul de cumpărare este plătit integral. În cazul unor comenzi incorecte, neacceptate, vom introduce produsul în stoc ca fiind "nou", iar după o vânzare reușită cu succes, noului proprietar i se va plăti taxa!

Modificați sau ștergeți o comandă
Conform Actului CVIII din anul 2001, vânzătorul software-ului webshop informează imediat cumpărătorul despre faptul că a plasat comanda. Această notificare nu constituie un contract între vânzător și client. Aceasta indică doar clientului faptul că cerința de comandă a fost înregistrată și transmisă angajatului competent al vânzătorului.

În cazul în care coletul nu sosește în termen de 48 de ore, restricțiile de licitare ale cumpărătorului vor fi încheiate.

Vânzătorul dă cumpărătorului posibilitatea de a finaliza comanda sau să o șteargă. Când comanda este finalizată, cumpărătorul va fi notificat prin e-mail și / sau prin telefon cu privire la durata preconizată a livrării.  Dacă doriți retragerea comenzii dvs. accesați "Serviciul Clienți" sau oricare dintre persoanele de contact listate la "Contacte".

Modificarea ulterioară a comenzii poate fi făcută numai în scris prin e-mail.

Finalizați comanda

Dacă sunteți mulțumit de conținutul coșului,  produselor pe care doriți să le comandați corespund cerințelor dvs. și detaliile dvs. sunt corecte, faceți clic pe butonul "Comandă" pentru a închide comanda. Informațiile furnizate pe acest site nu reprezintă un contract pentru încheierea unui contract de către Vânzător. În cazul comenzilor care fac obiectul prezentei GTC, sunteți considerat un ofertant și contractul va fi încheiat de către Vânzător prin acceptarea ofertei efectuate de dvs. prin intermediul site-ului web, în conformitate cu prevederile prezentei GTC.

Prin apăsarea butonului "Comandă", confirmați comanda,  iar acordul dvs. va duce la o obligație de plată unui vânzător în cadrul acestui GTC.

Prelucrarea comenzilor, finalizarea contractului
Comanda dvs. este prelucrată în timp de 48 de ore. Dacă suma nu este certificată de către vânzător în termen de 48 de ore de la aplicarea acestor Termeni și condiții standard, veți fi exonerat de obligația de licitare. Aveți ocazia de a plasa o comandă în orice moment. Vânzătorul vă va confirma oferta prin e-mail nu mai târziu de ziua lucrătoare următoare trimiterii ofertei dvs. Contractul va fi încheiat prin acceptarea ofertei pe care o faceți de către Vânzător.

Modalități de plată

După cumpărare

Dacă doriți să achitați valoarea comenzii la primirea pachetului, selectați metoda de plată "Ramburs".

Plata simpla prin card de credit (OTP Group)
Sistemul simplu de plată online este dezvoltat și operat de OTP Mobil Kft. OTP Mobil Ltd. este membru al Grupului OTP.

Clienții care utilizează acest serviciu pot alege SimplePay, soluție de plată simplă și sigură pentru achizițiile online. În acest moment, puteți opera plăti în mod obișnuit pe interfața simplă.

Procesul de plată este același cu procedura de plată oferită de servicii similare furnizate de bănci. În conformitate cu securitatea utilizatorului, inclusiv cu titularul cardului, serviciul ține evidența tranzacțiilor simple și contribuie la prevenirea evenimentelor neprevăzute.

CARE SUNT PAȘII DE TRANZACȚIONARE?

1. Dacă faceți clic pe butonul "Plăți", veți fi transferat în pagina Simple Payments, unde este cardul dvs. bancar.
2. După introducerea informațiilor despre card, verificați corectitudinea datelor.
3. Prelucrarea tranzacțiilor este inițiată în sistemele de procesare bancară.
4. Veți primi notificări cu privire la rezultatele plăților prin e-mail și sistemul SimplePay, apoi reveniti pe pagina magazinului web.

Aflați mai multe la https://www.simple.com/Page

Metode de livrare, taxe de livrare

Serviciul de curierat Ilogistic

Livrare prin serviciul de curierat. Timpul de livrare al produsului este descris de webshop în procesul de vânzare și este inclus în e-mailul de confirmare. Puteți verifica timpul de livrare prin telefon la adresa de e-mail de confirmare.
Timp de livrare: de obicei 4-5 zile lucrătoare, altfel vă vom anunța (altfel vă vom anunța).
Taxe de expediere: Costul de expediere poate varia.

Termenul de livrare

Termenul general de executare a comenzii este de până la 30 de zile de la confirmarea comenzii. Această dată de livrare este orientativă și va fi întotdeauna indicată prin e-mail. Prin acceptarea acestor Termeni și condiții generale, recunoașteți că, din cauza depășirii timpului de livrare specificat, vânzătorul exclude în mod expres răspunderea pentru daune.

Menținerea drepturilor, clauza de proprietate

Unele dintre produsele de pe site-ul nostru ar putea lipsi din stoc. Din acest motiv, ne rezervăm dreptul de a respinge parțial sau total comenzile deja recunoscute. Comanda parțială poate avea loc numai după consultarea cu dvs. În cazul plății anticipate a prețului de achiziție al produsului, suma va fi returnată în termen de 5 zile lucrătoare.

Informații pentru consumatori - Decret al guvernului 45/2014. (II.26.)

Informații privind dreptul de retragere a cumpărătorului
În conformitate cu Decretul Guvernului 45/2014. (II.26.) Aliniat § 20, consumatorul are dreptul la retragere fără justificare.
Consumatorul are dreptul de retragere

 1. în cazul unui contract de vânzare

aa) a unui produs,

ab) pentru vânzarea mai multor produse, în cazul în care produsele sunt livrate în momente diferite, ultimul produs comandat nu este livrat în termen de paisprezece zile de la data intrării sale în vigoare.

Dispozițiile prezentei secțiuni nu aduc atingere dreptului consumatorului de a-și exercita dreptul de retractare menționat în prezentul alineat între data încheierii contractului și data primirii mărfurilor.

În cazul în care consumatorul a făcut o ofertă de încheiere a contractului, consumatorul are dreptul de a retrage oferta înainte de încheierea contractului, astfel se anulează obligația contractuală.

Declarația de retragere sau reziliere de către consumator

În conformitate cu Decretul Guvernului 45/2014. (II.26.) consumatorul poate rezilia contractul prin trimiterea unei declarații clare sau prin utilizarea unui model de declarație care poate fi descărcat din din site-ul web la următoarea adresă: 3136 Etes, Arany János út 16 .; info@ armymagazin.ro

 

 

 

Model de declarație pentru retragere

Către: antreprenorul privat Sándor Tóth

Adresa: 3136 Etes, Arany János út 16.

Subsemnatul …….. declar că retrag dreptul meu pentru vânzarea următoarelor produse / contracte sau pentru furnizarea următorului serviciu:

Data contractului / data primirii:
Numele consumatorului:
Adresa consumatorului (consumatorilor):
Returnați prețul de achiziție la următorul număr de cont bancar (completați dacă doriți să returnați prețul de achiziție prin transfer bancar):
Semnătura consumatorului (consumatorilor): (numai pe declarația făcută pe suport de hârtie)
Cauza


                                   -----------------

 

Valabilitatea declarației de retragere a consumatorului

Dreptul de retragere este considerat valabil în momentul în care declarația consumatorului este trimisă în termenul de 14 zile calendaristice.

Este responsabilitatea consumatorului să demonstreze că a exercitat dreptul de retragere în conformitate cu această dispoziție.

Vânzătorul va confirma declarația de retragere a consumatorului la sosirea sa pe suport electronic.

Obligațiile vânzătorului în cazul retragerii consumatorului

Obligație de rambursare

În conformitate cu Decretul Guvernului 45/2014. (II.26.), Vânzătorul va rambursa suma totală plătită de consumator, inclusiv costurile aferente livrării, în termen de paisprezece zile de la data la care Vânzătorul a luat la cunoștință de retragerea. Rețineți că această dispoziție nu se aplică costurilor suplimentare cauzate de alegerea modului de transport, altul decât cele mai puțin costisitoare mijloace de transport.

Modul de rambursare

În conformitate cu Decretul Guvernului 45/2014. (II.26.), Vânzătorul rambursează suma returnată consumatorului în același mod ca și metoda de plată utilizată de consumator. Prin consimțământul consumatorului, vânzătorul poate utiliza o metodă de plată diferită pentru restituire, însă consumatorului nu i se poate percepe nicio taxă suplimentară. Datorită unei facturi eronate și / sau inexacte sau a unei adrese poștale greșite date de client, vânzătorul nu va fi răspunzător.

Costurile suplimentare

În cazul în care consumatorul alege în mod special un mod de transport diferit de modul de transport cel mai puțin costisitor, vânzătorul nu este obligat să ramburseze costurile suplimentare suportate. Într-un astfel de caz, avem o obligație de rambursare până la ratele generale de expedierea declarată.

Dreptul de retenție

Vânzătorul poate reține suma rambursată consumatorului până când consumatorul a returnat produsul sau nu are nicio îndoială că a returnat produsul; trebuie luată în considerare data anterioară. Nu putem accepta expedierile plătite în numerar, la livrare.

În cazul rambursării unui produs

Rambursarea produsului

În conformitate cu Decretul Guvernului 45/2014. (II.26.), consumatorul este obligat să restituie produsul fără întârziere, dar în termen de paisprezece zile de la notificarea retragerii sau să predea Vânzătorului sau persoanei împuternicite de către Vânzător să preia produsul. Returnările se vor considera că au expirat dacă consumatorul trimite produsul înainte de expirarea termenului limită.

Costurile de returnare a produsului

Consumatorul va suporta costul returnării produsului. Produsul trebuie returnat la adresa vânzătorului.

Responsabilitatea consumatorului pentru depreciere

Consumatorul are caracteristicile produsului, proprietățile și funcționarea echipamentului, iar dacă utilizarea depășește limita necesară pentru a determina performanța sa, consumatorul este responsabil de deteriorare.

Excluderea dreptului de retragere

Vânzătorul avertizează în mod expres că nu vă puteți exercita dreptul de retragere, conform Decretul guvernamental 45/2014 (II.26.) Secțiunea 29. (1), în special cuvintele "c"și în cazul "e": "în cazul produselor neprefabricate care sunt: produse pe baza unei solicitări a consumatorului sau a unei cereri exprese sau a unui produs, care este clar atribuită consumatorului; "Este într-un pachet sigilat din motive de sănătate sau de igienă, iar după deschidere nu îl puteți retrimite.

Asigurarea garanției produsului

Prezentul punct se supune termenilor Comunicării privind consumatorii, în conformitate cu articolul 9 alineatul (3) din Decretul guvernamental 45/2014 (II.26.), cu aplicarea anexei 3 la Decretul guvernamental 45/2014 (II.26).

 

 

 

Reclamația

În ce caz aveți dreptul să faceți acest lucru?

În cazul în care un vânzător nu reușește să facă acest lucru, puteți face o reclamație împotriva vânzătorului, în conformitate cu normele Codului Civil.

Ce drepturi aveți pentru reclamația dvs. privind garanția?

Puteți alege, următoarele afirmații de asigurare:

Puteți solicita o înlocuire, cu excepția cazului în care îndeplinirea revendicării dvs. este imposibilă sau dacă vi se va suporta un cost suplimentar disproporționat față de Vânzător pentru orice altă revendicare posibilă. Dacă nu ați solicitat reparația sau înlocuirea, puteți solicita o livrare proporțională a contraprestației sau puteți corecta greșeala pe cheltuiala vânzătorului sau puteți să o reparați în alt mod sau, în acest ultim caz, să vă încheiați contractul.

De asemenea, puteți trece de la una dintre probele dvs. de asigurare eligibile la alta, însă veți suporta costul migrării, cu excepția cazului în care este justificată sau vânzătorul a dat o cauză.

Care este termenul limită pentru validarea reclamației dvs.?

Sunteți obligat să raportați eroarea imediat după descoperire, dar nu mai târziu de două luni de la descoperirea erorii. În același timp, rețineți că, dincolo de perioada de prescripție de doi ani de la executarea contractului, nu veți mai putea aplica drepturile de garanție.

Împotriva cui depuneți reclamația?

Aveți dreptul să executați cererea de reclamație împotriva vânzătorului.

Ce alte condiții trebuie să știți pentru a aplica drepturile de reclamație?

În termen de șase luni de la data încheierii revendicării, nu există nicio altă condiție care să permită revendicarea creanței dvs. dincolo de livrarea erorii, dacă dovedești că produsul sau serviciul a fost furnizat de către Vânzător. Cu toate acestea, după șase luni de la data livrării, trebuie să dovediți că defectele pe care le-ați detectat au avut deja loc în momentul livrării.

Garanții de produs

Aveți o garanție pentru produs?

În cazul unui defect al bunurilor (produsului), puteți alege retur impreună cu cererea de garanție pentru produs.

Ce drepturi aveți asupra revendicării privind garanția produsului?

Ca posesor de garanție a produsului, puteți solicita reparația sau înlocuirea produsului defect.

În ce cazuri este produsul considerat defect?

Produsul este defect dacă nu îndeplinește cerințele de calitate în vigoare atunci când este introdus pe piață sau dacă nu are caracteristicile specificate de producător.

Care este termenul limită pentru validarea revendicării garanției produselor dvs.?

Puteți valida cererea dvs. de garanție pentru produse, în termen de doi ani de la introducerea pe piață de către producător. După acest termen, își va pierde dreptul.

Cui și în ce alte condiții puteți solicita revendicarea privind garanția produsului?

Puteți revendica garanția produselor dvs. numai împotriva producătorului sau a distribuitorului produsului mobil. Trebuie să dovediți defectul produsului atunci când solicitați garanția pentru produs.

În ce caz, producătorul (distribuitorul) este scutit de obligația de răspundere a produsului?

Producătorul (distribuitorul) este exceptat de la obligația de răspundere a produsului numai dacă poate dovedi că:

 • produsul a fost fabricat sau introdus pe piață pentru activități neprofesionale
 • eroarea nu a fost recunoscută la momentul introducerii pe piață în conformitate cu stadiul actual al tehnicii
 • defectul produsului provine din aplicarea unei cerințe legale sau obligatorii de reglementare.

Producătorul (distribuitorul) dispune de dovezi suficiente care să justifice exceptarea.

Dorim să vă reamintim că, datorită aceleiași erori, nu puteți executa simultan solicitările de garanție. Cu toate acestea, în cazul validării cu succes a revendicării privind garanția produsului, puteți solicita revendicarea garanției produsului înlocuit sau piesei reparate.

Garanție

În ce caz îți poți exercita dreptul la o garanție?

În caz de defecțiuni, contractantul este obligat să ofere garanția.

Ce drepturi și termene aveți pe bază de garanție?

În conformitate cu Decretul guvernamental 151/2003 privind anumite bunuri de folosință îndelungată, (IX.22) se definesc cazurile obligatorii de garantare. În cazul Produselor care nu sunt acoperite de această Schemă, Vânzătorul nu garantează. Declarația privind garanția poate fi executată în perioada de garanție. În cazul în care obligația garantului este corectă în termen de trei luni de la expirarea termenului stabilit în apel, poate fi executată în instanță și în cazul în care perioada de garanție a trecut. Nerespectarea acestui termen va duce la pierderea drepturilor. Pentru a impune revendicarea în garanție, regulile de exercitare a drepturilor de utilizare se aplică în mod corespunzător. Perioada de garanție este de un an. Nerespectarea acestui termen va duce la pierderea drepturilor. Perioada de garanție este transferul bunurilor de consum către consumator sau punerea în funcțiune este efectuată de către companie sau agentul acesteia începând cu data punerii în funcțiune. Vă rugăm să contactați producătorul pentru orice solicitare de garanție care depășește un an.
 

 

 

Cazuri obligatorii de garanție:

 1. Aparate de uz casnic, în special pentru frigidere, combine frigorifice, aragaz electric, masina de spalat, centrifuga, uscator de rufe si orice combinatie a acestora, masina de spalat vase, fier de călcat, firbător de apă, calorifere electrice, aparate de aer condiționat, aspirator, mașină de tricotat, boiler electric, pompă;
 2. Aparate electrocasnice, în special cuptor cu microunde, aparat de făcut pâine, prăjitor de pâine, filtru de cafea, ceainic, vase electrice, grătar electric, friteuză, aparat de făcut de vafe, gofris, sandwich maker, tigaie electrică, cuptor electric pentru pizza, aparat electric de popcorn, mini-aragaz, oală specială pentru orez, oală pentru fiert paste, aparat pentru fiert ouă, hotă electrică, mixer, storcător de fructe;
 3. aparate funcționale cu gaz, în special sobă, convector, boiler cu gaz, cazan pe gaz, grill cu gaz, cuptor cu gaz, agitator de gaz, lămpi cu gaz;
 4. mașini de grădinărit cu motor și unelte de grădinărit, în special pentru mașini de tuns iarba, cositoare, mașini de debitat;
 5. unelte manuale, în special fierăstraie cu lanț, foraj, ciocan de foraj, polizor, fierăstrău circular, masină de îndreptat;
 6. dispozitive medicale, precum și ochelari de soare;
 7. aparatură de îngrijire a sănătății, în special
  aparate electrice de masaj, dispozitiv de terapie cu lumină;
 8. mijloace de transport, în special bicicletă, biciclete electrice, trotinete electrice, role electrice, quad, motociclete, autoturism, remorcă;
 9. ambarcațiuni cu motor
 10. articole de îngrijire a copiilor, în special
  stativul de schimbare și de odihnă, căruciorul, scaun pentru mașină și scaunul pentru masă;
 11. echipamentul de supraveghere a copilului, în special monitor respirator, monitor inimă, monitor pentru copii;
 12. leagăne pentru copii, diapozitive și jucării similare pentru copii, pentru interior și exterior în aer liber, pentru uz casnic,
 13. produse de iluminat, în special corpuri de iluminat, surse de lumină;
 14. dispozitive de alarmă și de semnalizare,
 15. Terminale de comunicații electronice, în special telefon, telefoane mobile, faxuri, dispozitive multifuncționale;
 16. dispozitive de telecomunicații, în special robot telefonic, dispozitiv hands-free; satelit și AM Micro sisteme de antenă și alte componente, televizor, proiector, video recorder, radio, radio auto, ceas cu alarmă, DVD Player, Consola de jocuri, Player Blu-ray Disc și desktopuri media player, sistem audio personalizat, consola de mixare, amplificator, difuzor, microfon și set cu cască, head-set;
 17. dispozitive de tehnologia informației, în special desktop, calculator, laptop, tabletă, PDA, monitor, imprimantă, scaner, aparat de fotografiat, cameră video, dictafon, imprimanta foto, film și diascanner, MP3 și MP4 player, player media portabil, pendrive, card de memorie, încărcător de baterie, acumulator, calculator pentru buzunar;
 18. echipamente de birou, în special
  distrugător de documente, copiator, laminator;
 19. proiectoarele de înălțime și echipamentele pe bază de peliculă, în special proiectoare de film, casete video, aparate de înregistrare a filmului;
 20. dispozitive optice, în special telescoape, microscoape;
 21. instrumente muzicale,
 22. ceasuri și bijuterii,
 23. mobilier de interior și exterior, saltele de pat,
 24. instrumente de măsurare, generatoare, surse de alimentare,
 25. arme de foc,
 26. echipament sportiv, echipament de vânătoare și pescuit,
 27. aparate de îngrijire a frumuseții, în special uscător de păr, perie rotativă pentru coafat, mașini de tuns, epilator, aparat de ras electric;
 28. articole de îmbrăcăminte din blană, din blănuri nobile și semiprețioase,
 29. accesoriile și componentele produselor din grupele de produse menționate mai sus.

 

Când va fi Vânzătorul scutit de răspundere?

 

Vânzătorul este exceptat de la obligația de garanție numai dacă dovedește că defecțiunea a avut loc după livrare.

Rețineți că din cauza aceleiași erori, aveți o cerere de garanție și nu puteți executa simultan solicitările de garanție, în caz contrar, veți fi supuși drepturilor de garanție indiferent de drepturile de garanție acordate.

 

Speciale